Fortsättningen på vindkraftsutredningen

Socialdemokraterna i Mark har en arbetsgrupp som fortlöpande följer och behandlar kommunens arbete med den nya översiktsplanen.

Vi har till Marks kommun lämnat synpunkter på hur vindkraftsutredningens preliminära utredningsområden kan hanteras i den fortsatta processen med översiktsplanen.

Vindkraftsutredningens redovisar att det finns 22 preliminära områden som kan utredas vidare men där många också har motstående intressen och därför även ifrågasätts av utredningen. Sammantaget innebär synpunkterna att 6 områden bör utredas vidare inför samrådet för översiktsplanen.

Pressmeddelande

Synpunkter på fortsatt vindkraftsutredning

Karta på områden

Inventeringstabell områden

Sidan uppdaterades senast: 2012-07-06 16:24