Horreds S på studiebesök

Några av de förtroendevalda från Horreds Socialdemokratiska förening har varit ute på studiebesök. Man gjorde ett endagarsbesök på Sjöbyskolan och på Ekås. Man ville se hur verksamheten fungerade på hemmaplan.

Man började på Sjöbyskolan där man träffade ledning, lärare, personal och elever vilka berättade om sina upplevelser på skolan.

Det var skolassistent Inger Danhage som var gruppens guide. Politikerna tyckte att skolan var bra och man upplevde att all personalen hade ett barnperspektiv i sitt arbete. Helen Eriksson var en av politikerna. Hon kommer att ta med sig lärarnas oro för ökningen av antalet barn med särskilda behov, samt att det behövs fler vuxna i klassrummen. Eleverna kom fram och hade önskemål om fler datorer, ett önskemål man lovade att ta med sig.

Efter lunch på skolan bar det av till Ekås. Här var det Aina Larsson som berättade om verksamheten. Man fick också här en rundvandring, som avslutades med fika. Aina berättade att alla platser på vård- och omsorgsboendet samt trygghetsboendet var utnyttjade och att det fanns en kö till trygghetsboendet. "Jag har fått en del värdefull information att ta med till nämnden" säger Tommy Karlsryd.Från vänster: Tommy Karlsryd, Inger Danhage och Helen Eriksson.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-10 21:23