Inrätta äldreomsorgsnämnd

Socialdemokraterna vill starta äldreomsorgsnämnd i Mark

Socialdemokraterna i Mark föreslår i motion till kommunfullmäktige att en särskild äldreomsorgsnämnd tillsätts inför nästa mandatperiod.

Bakgrunden är bla att framtidens äldreomsorg står inför stora och nya utmaningar och att antalet äldre ökar. För att trygga en god och värdig äldreomsorg behövs nya lösningar för att möta framtidens behov.

En särskild äldreomsorgsnämnd kan ge mer fokusering på äldreomsorgen än vad som idag är möjligt för socialnämnden, vars verksamhetsområde idag är allt fört stort för att möta detta behov.

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-18 16:21