Ett bättre Mark. För alla.

Socialdemokraterna i Mark

Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv. Men friheten ska gälla oss alla tillsammans. Den enes frihet får inte inskränks den andres.

Socialdemokratin vilar på ett antal viktiga värderingar – jämlikhet och jämställdhet, etnisk mångfald, rättvisa, solidaritet, ekologiskt ansvar och hållbar utveckling.

Vår politik i Mark tar sin utgångspunkt i valmanifestet, som anger inriktning och vad vi vill åstadkomma. Programmet är fastställt av medlemmarna på Marks arbetarekommuns årsmöte och är arbetarekommunens uppdrag till de som är förtroendevalda i Marks kommun.

Livets alla delar hänger ihop. Jobb, kollektivtrafik, äldreomsorg, förskola, skola, ett rikt kulturliv och en aktiv fritid är alla lika viktiga delar i den helhet som skapar ett bättre Mark. För alla.