Vårt Parti

Socialdemokraterna i Mark

Socialdemokraterna i Mark har cirka 650 medlemmar som brinner för rättvisa villkor och alla människors lika värde.

Vi bygger vårt partiarbete på en traditionell folkrörelsegrund där medlemmarna är aktiva i en rad olika socialdemokratiska föreningar. Socialdemokraterna i Mark består av 9 stycken socialdemokratiska föreningar.

Vi har också ett gott samarbete med fackliga organisationer, våra kyrkopolitiskt aktiva i Marks Broderskapsgrupp, S-kvinnor och självklart med SSU i Mark. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad.

Föreningarna är samlade i Marks arbetarekomun, eller som vi säger i dagligt tal, Socialdemokraterna i Mark. Marks Arbetarekommun bestämmer partiets kommunalpolitik och vilka som ska företräda partiet på valsedlar, i kommunens nämnder och styrelser och andra viktiga organ.

Arbetarekommunens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls en gång per år. Årsmötet utser också en styrelse. Styrelsens uppgift är att sköta de löpande frågorna i arbetarekommunen.

Marks Arbetarekommun tillsammans med de andra arbetarekommunerna i Bollebygd, Borås, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn tillhör Södra Älvsborgs Socialdemokratiska partidistrikt.

Ordförande för Marks arbetarekommun är AnnSofi Tureson.

Vi behöver alltid bli fler som står upp för rättvisa villkor och alla människors lika värde. Du är varmt välkommen. Som medlem kan du delta i det politiska arbetet och vara med och göra skillnad. Du får också möjlighet att delta i spännande aktiviteter och lära känna nya människor.

Så länge det finns orättvisor kommer vi att fortsätta engagera oss för ett rättvist samhälle. Välkommen - vi vet att vårt engagemang för skillnad!