Styrelsen Socialdemokraterna i Mark

Ordförande
AnnSofi Tureson
Telefon: 070-2776258, 0320-333 51
e-post: annsofi.tureson@ifmetall.se

Vice ordförande
Gunnar Nilsson
Telefon: 0320-14899, 070-5282200
e-post: 14899g.nilsson@telia.com

Ledamot och Kassör
Lisa Dahlberg
Telefon: 070-5727009
e-post: lisa.dahlberg@mark.se

Ledamot 
Göran Andersson
Telefon: 0320-48959, 073-8193603
e-post: goran_anderss_83@hotmail.com

Ledamot och Sekreterare
Thord Harrysson
Telefon: 0320-33469, 070-4823285
e-post: thord.harrysson@telia.com

Ledamot
Arvid Eklund
Telefon: 0301-42554, 070-5881455
e-post:  arvid.eklund@telia.com

Ledamot
Anita Lomander
Telefon: 0320-42376, 070-3256752
e-post: lomanderanita@gmail.com

Ledamot och Facklig-politisk ansvarig
Pauli Kuitunen (LO)
Telefon: 0320-33351, 070-2776268
e-post: pauli.kuitunen@ifmetall.se

Ledamot
Berndt Ekholm
Telefon: 0320-33219, 070-6415015
e-post: berndt.ekholm@telia.com

Ledamot
Efkan Üstündag
Telefon: 0708-668865
e-post:
efkanustundag@msn.com

Ledamot 
Peter Landgren
Telefon: 0727-304849 
e-post: peter.landgren.helsjon@folkbildning.net 

Ersättare och studieorganisatör
Ulf Dahlberg
Telefon: 070-9140800
e-post: ulf.dahlberg@mark.se

Ersättare
Helen Eriksson
Telefon: 0320-80782, 070-4677722
e-post: helen.eriksson@molndal.se

Ersättare
Ulla Lätt
Telefon: 0320-72452, 073-6630974
e-post: ulla.latt@gmail.com

Ersättare
Rebecca Berglund
Telefon: 070-9440923
e-post: rebeccaberglund.skene@gmail.com

Ersättare
Georg Kvibro
Telefon: 070-5558747

Ersättare och Internationellt ansvarig
Sonia Danella Smith
Telefon: 0320-33327, 073-0284138
e-post: soniadanella@gmail.com

Ersättare
Yasin Abbes
Telefon: 070-3294768
e-post: yasin_abbes@hotmail.com

Ersättare
Cecilia Samuelsson
Telefon: 0301-42891, 073-2076072
e-post: cecilia.samuelsson@fastighets.se

Ersättare
Rainer Lohager
Telefon: 070-3504949 
e-post: rainer.lohager@home.se 

Ersättare
Ann-Marie Stenhoff
Telefon: 0320-48620, 076-5751799
e-post: annmarie_stenhoff@hotmail.com 

Adjungerad Kyrko-politiskt ansvarig
Björn Andersson
Telefon: 0320-47174, 070-6270961
e-post: b.andersson1@telia.com

Adjungerad pensionärsansvarig
Tore Hjert
Telefon: 0301-39622, 070-5379246
e-post: tore.hjert@telia.com

Adjungerad invandraransvarig
Samir Yazid
Telefon: 0320-59558, 070-2598664
e-post: samir@yazid.se