Samarbete för Söderköping

Under hösten 2014 inledde Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet ett samarbete om att tillsammans styra Söderköping under mandatperioden 2014-2018. Partierna, som tillsammans har 25 av kommunfullmäktiges 39 mandat, bildar därmed en majoritetskoalition.

Partierna har kommit överens om fördelning av poster och uppdrag och hur samarbetet ska fungerar rent praktisk och dessutom formulerat en gemensam politisk plattform med politiska förslag och ställningstaganden inom allt från skola och förskola till miljö och kommunens interna organisation.

- Jag är glad över att kunna redovisa en uppgörelse mellan våra tre partier som bygger på en gemensam grund. Vi är överens om att höja ambitionerna så att kommunen på fler områden kan prestera bättre än idag, säger Mattias Ravander (S), gruppledare för Socialdemokraterna.

- På det här sättet blir det en stark majoritetsledning. För mig har det också varit viktigt att samarbetet och våra diskussioner har präglats av respekt och tillit, vilket jag känner att det har gjort. Den politiska plattformen som har tagits fram genomsyras av öppenhet och ansvarstagande, menar Yvonne Persson (M), gruppledare för Moderaterna.

- Detta är en unik chans att modernisera den politiska kulturen i Söderköping och sätta en miljöprägel på kommunens utveckling. Ett konkret exempel är andelen ekologisk och närodlat mat som kommer att ökas. Det ska bli väldigt spännande att konkretisera vår gröna politik i Söderköping, säger Meta Berghauser-Pont (MP), representant för Miljöpartiet.

Uppgörelsen innebär att Socialdemokraterna besätter uppdragen som ordförande i kommunfullmäktige, socialnämnden, Ramunderstaden AB samt i kommunstyrelsen (kommunalråd 80 %). Även vice ordförandeposterna i barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden kommer att innehas av Socialdemokrater.

Moderaterna besätter uppdragen som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden. Moderaterna tillsätter vice ordförande i Ramunderstaden AB, kommunfullmäktige, socialnämnden samt i kommunstyrelsen (kommunalråd 60 %).

Miljöpartiet besätter uppdragen som ordförande i barn- och utbildningsnämnden och vice ordförande i Servicenämnden.

Läs hela samarbetsplattformen här!

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-07 13:46