Vår framtidsplan för Söderköping

Kommunpolitiskt handlingsprogram 2014-2018

Socialdemokraternas vision är att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

För oss Socialdemokrater i Söderköping innebär det att vi vill fortsätta bygga Söderköping, en kommun för alla åldrar, där alla innevånare kan må bra och leva ett gott liv. Det ska vi göra genom att skapa Östergötlands bästa skola och bedriva en värdig äldreomsorg med god kvalité. Vi ska forma en kommun där alla har råd med en bra bostad och där alla, oavsett ålder, har tillgång till ett rikt och stimulerande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg start på sitt livslånga lärande och finnas på de tider familjerna behöver den. Söderköping ska fortsätta vara en trygg och säker kommun och vårt mål är en nollvision för ungdomsarbetslösheten. Fler bostäder ska byggas, samtidigt ska grönområden och miljön i vår kommun vårdas. Kommunen ska ha en stabil ekonomi och ett blomstrande näringsliv.

Kort sagt, vi har höga ambitioner. Vi ska nå våra mål med hjälp av kompetenta och lyssnande politiker och tjänstemän, men vi klarar inte detta själva. Vi vill arbeta tillsammans med alla, såväl kommunmedborgare som företagare, som vill göra Söderköpings kommun ännu bättre. Samarbete är den viktigaste ingrediensen i ett framgångsrecept för Söderköping.

Under 2014-2018 är Socialdemokraternas prioritering för kommunpolitiken i Söderköping:

  1. Fler Söderköpingsbor ska ha arbete och egen försörjning
  2. Alla barn och ungdomar ska få den utbildning de har rätt till
  3. Varje innevånare ska ges förutsättningar att vara frisk så länge som möjligt

Det innebär inte att allt annat kommer att läggas åt sidan, men i planerings- och budgetarbetet så ska kommuninnevånarnas möjlighet till arbete, utbildning och god hälsa prioriteras. För att kunna uppnå våra prioriteringar krävs att Söderköping har en stabil eller ökande befolkning och att kommunen drivs professionellt med en god ekonomi. Våra prioriteringar utmynnar i fyra konkreta vallöften för mandatperioden.

På den här sidan kan du läsa våra förslag för mandatperioden 2014-2018, de första stegen mot en ännu bättre kommun att leva, bo och verka i. Du kan också ladda ner hela programmet här! Vill du veta mer om hur och när, så tveka inte att fråga!