1. Fler Söderköpingsbor ska ha arbete och egen försörjning!

Arbetslöshet är förödande - för den enskilda människan, men också för samhället. Hög arbetslöshet innebär att fler människor tvingas leva på socialbidrag, i ökad fattigdom och med ökad risk för ohälsa. En nödvändig uppgift för att bekämpa arbetslösheten är att kommunen aktivt arbetar för att skapa nya arbetstillfällen. Inte minst behöver åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten få företräde.

En satsning på vård, skola och omsorg ger fler arbetstillfällen i kommunala sektorn, men kommunen kan inte på egen hand skapa alla nya jobb. Därför ska det med hjälp av ett väl utvecklat samarbete med näringslivet och andra civila aktörer skapas ett välkomnande och utvecklande näringslivsklimat. Det är också viktigt att komma ihåg att en stor del av kommunens befolkning har sin arbetsplats i andra kommuner i länet, därför är åtgärder som förenklar pendling av avgörande betydelse för tillgången till arbetstillfällen.

Socialdemokraterna ska fram till 2018:

 • Skapa fler sommarjobb och praktikplatser, i kommunal regi och genom handslag med näringslivet, för att minska ungdomsarbetslösheten
 • Förhandla fram ett samarbetsavtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen med ömsesidiga
  förpliktelser som ställer krav på ökade insatser för arbetslösa både från stat och kommun
 • Tillsammans med Trafikverket skapa utökad pendlarparkering och särskild köfil för busstrafik på E22.
  Tillsammans med Östgötatrafiken kartlägga de största arbetsplatserna för Söderköpingsbor i Norrköping och Linköping och förbättra kollektivtrafiken dit, genom exempelvis direktbussar
 • Säkra ett ökat utbud av vuxenutbildning i kommunen för förbättrad matchning, så att den som är
  arbetslös har möjlighet att få rätt kompetens att ta de arbetstillfällen som erbjuds. Med hjälp av
  Nyströmska ta initiativ till ökat samarbete  med andra kommuner i närområdet kring vuxenutbildning och validering av icke-formell kompetens
 • Ta ansvar för att byggnation av industri och handel kommer igång på Slussportens industriområde, till
  exempel genom att säkra rimliga markpriser