3. Varje innevånare ska ges förutsättningar att vara frisk så länge som möjligt!

En god hälsa är en förutsättning för ett gott liv. Hälsan bestäms av många olika faktorer, däribland möjligheten till sociala sammanhang, motion och rekreation. Råkar man ut för sjukdom eller skada så ska kommunens insatser vara inriktade på att så fort som möjligt återställa de förlorade funktionerna, kompensera och upprätthålla funktionerna så länge som möjligt. Det bidrar både till en bättre hälsa i längden, till ökad självständighet för den enskilde och till en bättre vård och omsorg!

Socialdemokraterna ska fram till 2018:

  • Införa ett särskilt rehabiliteringsteam som kan arbeta målmedvetet och kompetent med att stärka möjligheten för äldre och personer med stora funktionsnedsättningar att klara sig på egen hand
  • Skapa riktlinjer för hjälpmedel (som ex rollatorer och andra rörelsehjälpmedel) till personer med olika funktionsnedsättningar som skapar möjlighet för ett aktivt och rörligt liv. Tillgång till stöd från arbetsterapeut ska finnas så att den enskildes möjlighet att klara sig själv ska bli så stor som möjligt.
  • Ge stöd till pensionärsorganisationerna för att skapa och upprätthålla verksamhet för äldre. Pensionärsorganisationerna får ett särskilt uppdrag att arbeta uppsökande. Organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska få stöd för sin verksamhet.
  • Skapa en äldrecentral som, precis som familjecentralen, samlar alla som jobbar med omsorg och vård för äldre. Utgångspunkten ska vara att ingen ska falla mellan stolarna, och att bättre rådgivning ska ges.
  • Säkerställa tillgången till motions- och rekreationsmöjligheter och att fler av dessa är anpassade för hög tillgänglighet. Under mandatperioden ska en ny idrottshall och en konstfrusen isbana byggas.
  • Införa en social investeringsfond för kommunens verksamheter, som ger möjlighet att göra långsiktiga satsningar på hälsofrämjande och förebyggande arbete.