Gunweig Svensson

Gunweig Svensson

Gunweig Svensson är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens krisledningsnämnd samt vice gruppledare för Socialdemokraterna i Söderköpings kommun. Hon är även ordinarie ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Gunweig med familj är bosatt i Västra Husby sedan år 1980. Gunweig Svensson har varit aktiv inom kommunpolitiken i Söderköping sedan år 2000, men hon började redan år 1999 som nämdeman i Norrköpings Tingsrätt. Gunweig började år 2000 som ledamot i Socialnämnden, det uppdraget avslutade hon vid valet 2010. Till Kommunfullmäktige blev Gunweig invald år 2000 där hon sitter som ordinarie ledamot, och vid valet 2010 blev hon invald som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Gunweig har också representerat kommunen i Brottsförebyggande rådet och Samordningsförbundet.

Gunweig började sin karriär i Söderköpings kommun år 1995 med att bli projektledare/vägledare i Kunskapslyftet. Sedan blev hon år 1997 ordförande för LO-facken i Söderköping, ett uppdrag som hon hade i 5 år. Sitt dagliga arbete idag har Gunweig på Ramunderskolan som studie- yrkesvägledare.

Samhällsfrågor och utbildning, samt att lösa arbetslöshet bland ungdomar är frågor som intresserar Gunweig.

Utöver politiken så gillar Gunweig att träna och håller kurser för hundägare, där hundägarna är mellan 8-14 år. Gunweig har också ett flertal styrelseuppdrag i föreningar.