Kenneth Johansson

Kenneth Johansson

Kenneth Johansson är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, samt ordinarie ledamot i direktionen för Räddningsförbundet Östra Götaland..

Kenneth Johansson, född på BB i Söderköping för 56 år sedan. Under alla år bosatt i Söderköping. Barndomen på Eriksvik, Ungdomen på Tyketorp och bor tillsammans med sin fru i Varsten utanför Mogata sedan 1981. Har två vuxna döttrar som även de har valt att med sina familjer bosätta sig i Söderköping.

Arbetar inom skogskoncernen Holmen, som faktiskt är en av Söderköpings största privata arbetsgivare. För närvarande arbetar han som fackordförande på Bravikens Pappersbruk. Sitter som ordinarie arbetstagarledamot i företagets styrelse sedan 2004.

Hans politiska bakgrund startade för ca 20 år sedan som ersättare i Socialnämnden och har sedan dess funnits med som ersättare på olika positioner inom den politiska organisationen i Kommunen. Under innevarande mandatperiod som ordinarie S-ledamot i Fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. Sitter som ledamot i Söderköpings arbetarekommuns styrelse.

Sitt val att engagera sig i och rösta på Socialdemokraterna har varit enkelt då han anser att Socialdemokraternas politik värnar om alla i samhället och lämnar ingen utanför gemenskapen. Fattig som rik, ung som gammal, i Sverige födda eller personer som kommit hit för att söka trygghet i Sverige, alla har sin plats i ett Socialdemokratiskt samhälle.

Söderköping ska även i fortsättningen vara en idyll men inte bara för turisterna under tre sommarmånader. Vi ska ha en barnomsorg där pedagogik och tillsyn utvecklas med fler personalgrupper. Vi ska ha en skola där alla elever ska känna att de får det stöd som de behöver för att komma vidare till arbete eller fortsatta studier. Vi måste utöka barnens möjligheter till fritidsverksamhet. Möjligheterna till pendling mellan städerna måste förbättras. De äldres valfrihet till boende måste säkerställas. Detta är några av Kenneths hjärtefrågor.