Lottie Fallman

Lottie Fallman

Lottie Fallman är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och demokratiberedningen. Hon är även vice ordförande i Socialdemokraterna i Söderköping.

Lottie har varit fackligt engagerad sedan 2008 i Handels anställdas förbund, både på den egna arbetsplatsen som klubbordförande och i avdelningen som handledare och ersättare i avdelningsstyrelsen. Lottie började engagera sig politiskt hösten 2010 och valdes in som ersättare i barn och utbildningsnämnden. I slutet av 2011 lämnade Lottie barn- och utbildningsnämnden och valdes in som ersättare i kommunstyrelsen där hon efter valet 2014 blev ordinarie ledamot. Under åren 2012-2014 var hon ordförande för Socialdemokraterna i Söderköping.

Lottie brinner framförallt för barnfrågor, och barn i behov av särskilt stöd ligger extra varmt om hjärtat. Att alla barn ska ha rätt till en god uppväxt och en skola på lika villkor, borde vara en självklarhet enligt Lottie. Barnen är framtiden och hela samhället vinner på att man satsar på barnen, denna insikt ger drivkraft åt Lotties engagemang. Med Lotties fackliga kunskaper följer också ett intresse kring näringslivsfrågor, arbetsmarknadspolitik och schyssta arbetsvillkor.

Lottie är en gift 4-barnsmor som trivs med hundar och katter i hemmet. Arbetslivet är inom handeln och inom det området har Lottie arbetat i 22 år. Lottie är född och uppvuxen i Söderköping och politiken har funnits med under uppväxten, både hennes mamma och hennes morfar var politiskt intresserade och engagerade.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 0736-50 20 22
E-post: lottie.fallman[ at ]telia.com  (ersätt [at] med @)