Mattias Geving

Mattias Geving är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Söderköpings kommun sedan 5 november 2014. Han är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Den 15 januari 2016 lämnar Mattias sitt uppdrag som gruppledare och kommunstyrelsens ordförande.

Mattias har varit aktiv i Söderköpings kommunpolitik sedan 2003 och har suttit i såväl Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden innan han 2010 valdes in i Kommunstyrelsen. Mellan 2007 och 2013 var han 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och partiets gruppledare där, liksom han sedan 2011-2014 var i kommunstyrelsen. 2008-2011 var han Arbetarekommunens ordförande och var 2008-2015 ledamot av partidistriktets styrelse, där han mellan 2010-2015 var partidistriktets kassör och ledamot i verkställande utskottet.

Mattias har utbildat sig i ekonomi, förvaltningsrätt och statsvetenskap, samt pedagogik på högskolan - först med sikte på läraryrket, men politiken tog över intresset. Tillsammans med sitt deltidsuppdrag som oppositionsråd har han läst vidare på banan mot en examen i nationalekonomi.

Sin politiska drivkraft hämtar Mattias i viljan att förändra och utveckla, både sig själv och samhället - det finns inget som inte går att göra lite bättre, lite smartare. Framförallt har utbildningspolitiken och skolfrågor varit det som han har ägnat tiden åt, men med rollen som oppostionsråd har även ekonomifrågor, organisation och näringslivsfrågor blivit allt viktigare.

Kontaktuppgifter:

Mattias Geving
Telefon: 0121-183 29 (även mobil)
E-post: mattias.geving[ at ]soderkoping.se (ersätt [at] med @)