Sonnie Knutling

Sonnie Knutling

Sonnie Knutling är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen, samt ordförande i såväl den socialdemokratiska fullmäktigegruppen som i majoritetens gemensamma fullmäktigegrupp. Sonnie är även ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, ledamot av demokratiberedningen och är utöver sina kommunala uppdrag ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen för Region Östergötland.

Sonnie Knutling har varit aktiv inom kommunpolitiken i Söderköping sedan år 2000. Han började som ersättare kommunstyrelsen och valdes in i kommunfullmäktige som ordinarie ledamot i samband med valet 2002.
Har har varit ordinarie ledamot i kommunstyrelse sedan dess och de två senaste mandatperioderna också varit ledamot resp. ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Han har också varit ordförande i kommunens arvodeskommitte,
andre vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning samt ledamot i det lokala kompetensrådet LKR. Han har även representerat Söderköpings kommun i regionförbundet Östsams fullmäktige.

Sonnie har också varit ordförande i Söderköpings arbetarekommun under första halvan av 2000-talet och är sedan 2012 ordinarie ledamot och och facklig ledare i styrelsen för Socialdemokraterna i Östergötland.

Sonnie Knutling kommer från ett arbetarhem i Småland och började arbeta som husbyggare inom Skanska efter skolan. Han blev fackligt aktiv inom dåvarande Träindustriarbetareförbundet i slutet av 70-talet och klubbordförande 1979.
1983 erbjöds han jobb som LO-ombudsman i Norrköping och har därefter arbetat fackligt på heltid i drygt 30 år, Han har bland arbetat som ombudsman i Jönköping och Katrineholm samt på LO-borgen i Stockholm,

Samhällsfrågor har alltid varit ett stort intresse och arbetsmarknads- och personalpolitik är några av Sonnies favoritområden. Han har jobbat med det mesta inom politiken och tycker det är spännande och en utmaning att
vara en del i samhällsutvecklingen och kunna påverka människornas vardag. Orättvisor och utnyttjande av svaga i samhället måste motarbetas och fenomenet att tjäna pengar på gamla, sjuka och ungdomar är något han vill
komma bort ifrån. Den viktigaste frågan inför valet anser Sonnie vara att se till att ungdomsarbetslösheten i Söderköping minskar. Arbete är grunden för unga människors möjlighet att skapa ett värdigt liv.

Utöver politiken gillar Sonnie att ägna sig åt villan utanför Söderköping, trädgårdsarbete, snickeri, musik samt barn och barnbarn.