Nuvarande förtroendevalda

Kommunstyrelsens ordförande

Mattias Ravander är kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i Söderköpings kommun. Om du har frågor gällande vår politik eller om kommunalpolitiken i Söderköping så besvarar Mattias gärna dem!

Telefon (och mobil): 0121-183 29
E-post: mattias.ravander@soderkoping.se

Kommunstyrelsen

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunstyrelsen är:

Mattias Ravander (ordförande), Gunweig Svensson, Sonnie KnutlingLottie Fallman och Kenneth Johansson

Ersättare är:

Pia Dingsten, Anders Bevemyr, Anne-Louise Kroon, Mats Nilsson och Tuula Ravander

Krisledningsnämnd

De socialdemokratiska ledamöterna i krisledningsnämnden är:

Mattias Ravander (ordförande) och Gunweig Svensson

Ersättare är:

Anders Bevemyr och Tuula Ravander

Barn- och utbildningsnämnden

De socialdemokratiska ledamöterna i Barn- och utbildningsnämnden är:

Anders Bevemyr (ordförande), Ann-Helene Fernberg, Peter Abrahamsson och Monica Malmkvist

Ersättare är:

Ulla Karlsson, Lars Carlsson, Caroline Carlsson och Michael Björling

Samhällsbyggnadsnämnden

De socialdemokratiska ledamöterna i Samhällsbyggnadsnämnden är:

Lars-Göran Lindblom (1:e vice ordförande), Anne-Louise Kroon, Mikael Burgman och Ingela Karlsson

Ersättare är:

Kenneth Johansson, Lennart Ek, Marika Lindberg och Lars-Inge Calderon

Servicenämnden

De socialdemokratiska ledamöterna i Servicenämnden är:

Pia Dingsten (gruppledare), Mats Nilsson, Marie Lind och Joakim Fallman

Ersättare är:

Sven-Olof Malmkvist, Christian Karlsson, Caroline Levin och Hampus Filipsson

Socialnämnden

De socialdemokratiska ledamöterna i Socialnämnden är:

Tuula Ravander (ordförande), Thomas Kihlberg, Åsa Dahlin och Eva Waller

Ersättare är:

Malin Bager Hermansson, Leif Appelquist, Elisabeth Pettersson och Jonas Doll

Ramunderstaden AB

De socialdemokratiska ledamöterna i styrelsen för Ramunderstaden AB är fram till bolagsstämman i april 2015:

Bo Pettersson (2:e vice ordförande) och Inger Broddegård

Efter bolagsstämman i april 2015

Kjell Eriksson (ordförande) och Lars Andersson.

Kommunfullmäktiges valberedning

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktiges valberedning är:

Sonnie Knutling (ordförande) och Gunweig Svensson

Ersättare är:

Peter Abrahamsson och Pia Dingsten

Kommunrevisionen

Den socialdemokratiska ledamoten i kommunrevisionen för granskningen av 2015 års verksamhet och framåt är:

Rainer Lindqvist

Valnämnden

Socialdemokratisk ersättare i valnämnden är:

Sven-Olof Malmkvist