Nuvarande förtroendevalda

Kommunstyrelsens ordförande

Mattias Geving är kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i Söderköpings kommun. Om du har frågor gällande vår politik eller om kommunalpolitiken i Söderköping så besvarar Mattias gärna dem!

Telefon (och mobil): 0121-183 29
E-post: mattias.ravander@geving.se

Kommunstyrelsen

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunstyrelsen är:

Mattias Geving (ordförande), Gunweig Svensson, Sonnie KnutlingLottie Fallman och Kenneth Johansson

Ersättare är:

Pia Dingsten, Anders Bevemyr, Mats Nilsson, Tuula Ravander och Åsa Dahlin

Krisledningsnämnd

De socialdemokratiska ledamöterna i krisledningsnämnden är:

Mattias Geving (ordförande) och Gunweig Svensson

Ersättare är:

Anders Bevemyr och Tuula Ravander

Barn- och utbildningsnämnden

De socialdemokratiska ledamöterna i Barn- och utbildningsnämnden är:

Anders Bevemyr (ordförande), Ann-Helene Fernberg, Peter Abrahamsson och Monica Malmkvist

Ersättare är:

Ulla Karlsson, Lars Carlsson, Caroline Carlsson och Miia Ravander

Samhällsbyggnadsnämnden

De socialdemokratiska ledamöterna i Samhällsbyggnadsnämnden är:

Lars-Göran Lindblom (1:e vice ordförande), Mikael Burgman, Ingela Karlsson och Kenneth Johansson

Ersättare är:

Lennart Ek, Marika Lindberg, Lars-Inge Calderon och Christian Karlsson

Servicenämnden

De socialdemokratiska ledamöterna i Servicenämnden är:

Pia Dingsten (gruppledare), Mats Nilsson, Joakim Fallman och Caroline Levin

Ersättare är:

Sven-Olof Malmkvist, Christer Andersson och Michael Björling.

Socialnämnden

De socialdemokratiska ledamöterna i Socialnämnden är:

Tuula Ravander (ordförande), Thomas Kihlberg, Åsa Dahlin och Eva Waller

Ersättare är:

Malin Bager Hermansson, Leif Appelquist, Elisabeth Pettersson och Sylvia Lindblom.

Ramunderstaden AB

De socialdemokratiska ledamöterna i styrelsen för Ramunderstaden AB är:

Kjell Eriksson (ordförande) och Lars Andersson.

Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning

De socialdemokratiska ledamöterna i kommunfullmäktiges valberedning är:

Gunweig Svensson (ordförande) och Peter Abrahamsson

Ersättare är:

Pia Dingsten och Lars-Göran Lindblom

Kommunrevisionen

Den socialdemokratiska ledamoten i kommunrevisionen för granskningen av 2015 års verksamhet och framåt är:

Rainer Lindqvist

Valnämnden

Socialdemokratisk ersättare i valnämnden är:

Sven-Olof Malmkvist