Arbetarekommunens styrelse

Styrelsen för Söderköpings socialdemokratiska arbetarekommun består sedan årsmötet den 13 mars 2016 av

Ordförande (VU) Pia Dingsten
Vice ordförande (VU) Kenneth Johansson
Kassör (VU) Tuula Ravander
Sekreterare Sven-Olof Malmkvist
Studieorganisatör Åsa Dahlin
Facklig ledare (VU) Christian Karlsson
  Lottie Fallman
  Malin Bager Hermansson
  Lars Carlsson
   
Ersättare

Pia Wikström
Mats Nilsson
Lars-Inge Calderon
Peter Abrahamsson (vice fack.led., VU)
Tord Bengtsson