Fullmäktigegruppens möten

Här är datum och tider för kommunfullmäktigegruppens möten under 2016. Alla medlemmar i Socialdemokraterna är välkomna att vara med på gruppens möten, men andra än ledamöter och ersättare i KF och KS har dock ingen rösträtt

Samtliga gruppmöten börjar kl. 18.00, om inget annat angivits. Lokalen är Aulan i Kommunhuset.

Ledamot och ersättare i KF och KS måste meddela förhinder i god tid till Pia Dingsten (0709-207044 eller pia.dingsten[at]brevet.nu).

Gruppmöte KF kl. 18.30 KS (beslut) kl. 13.00
8 mars 16 mars 22 mars
3 maj 11 maj 17 maj
31 maj 8 juni 14 juni
30 augusti 7 september 13 september
27 september   11 oktober
1 november  9 november  15 november
 29 november    7 december


KS = Kommunstyrelsen
KF = Kommunfullmäktige

 

På Söderköpings kommuns hemsida hittar du sammanträdesdatum för alla nämnder och styrelser.

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-15 14:23