Utvecklingen går bakåt- Jämställdheten har minskat

Insändare av S-kvinnor i Söderköping med anledning av Internationella kvinnodagen 2014:

Vi hör det ofta att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Kvinnorna som tappert kämpade för vår rätt att rösta, rätten till våra egna kroppar, rätten att arbete, har vi mycket att tacka för och det ska uppmärksammas en dag som 8 mars, Internationella Kvinnodagen!
Visst har vi mycket att vara stolta över i Sverige och vi har kommit väldigt långt. Men att tala om vårt land som mer jämställt än andra länder räcker inte. Utvecklingen går åt fel håll. Sakta men säkert minskar jämställdheten i Sverige och vi tappar i jämförelse med andra länder.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor är fortfarande större än de flesta tror. Kvinnor i Sverige i dag tjänar bara 86 procent av vad männen gör. Mansdominerade yrken har högre löner än kvinnodominerade yrken. Och även om en man och en kvinna har exakt samma tjänst med samma utbildning och erfarenheter, så tjänar mannen bättre.

Kvinnor har otryggare arbetsförhållanden, med fler tillfälliga anställningar och delade turer. De jobbar mycket mer deltid, stressar mer, sliter ut sig på jobbet och fortsätter slita ut sig hemma. I dag är kvinnor sjukskrivna mer än män i alla åldersgrupper enligt SCB. Allra mest ökar den psykiska ohälsan bland unga kvinnor.

Ojämlikheten följer kvinnor livet ut. Kvinnor som jobbat hårt hela sina liv, tagit ansvar både i hemmet och på arbetet, kan i dag inte leva på sin pension. Drygt hälften av alla kvinnor som går i pension får garantipension och många kvinnor får klara sig på runt 7000 kronor i månaden.

Andelen äldre i Sverige ökar och samhället får ökade behov av vård och omsorg. Men platserna på äldreboenden minskar, var fjärde plats har försvunnit under 2000-talet. Bristen på grundläggande hjälp och vård är tydlig. I dag uppger över 100 000 svenskar, de flesta av dem kvinnor, att de måste gå ner i arbetstid eller helt sluta jobba för att kunna ta hand om sina äldre anhöriga. De går från arbete, tillbaka till hemmen för att ha hand om sina föräldrar!

S-kvinnor kräver rätt till heltid, jämställda löner, årliga lönekartläggningar och uppvärdering av kvinnoyrken. Offentlig sektor måste gå före. En utbyggd barnomsorg behövs, för att de som behöver jobba obekväma arbetstider ska kunna jobba heltid.
Alla ska kunna försörja sig på sin inkomst.

S-kvinnor accepterar inte dagens skattesänkarpolitik, som skapar ökade klyftor och växande relativ fattigdom bland kvinnor och barn.

Välfärden måste vara likvärdig för alla, löntagare och pensionärer, sjuka, föräldralediga och arbetslösa. Äldreomsorgen behöver mer resurser, bättre bemanning och en långsiktig kvalitetsplan. Ingen ska behöva vara rädd för att bli äldre.

Sverige behöver en politik som tar ansvar. Som förstår varför den ensamstående mamman får vända på varenda krona, men att pengarna ändå inte räcker till. Som har en politik för kvinnan mitt i livet, som måste gå ner i arbetstid för att kunna ta hand om sina äldre föräldrar. Som ser kvinnan som arbetat hela sitt liv, men ändå inte klarar sig på sin egen pension.

För socialdemokratiska kvinnoförbundet är visionen tydlig – en jämställd värld är möjlig! Det är vårt ansvar att uppmärksamma problem, men också att presentera tydliga reformer och arbeta politiskt för att få dem genomförda.

Anne-Louise Kroon, Ordförande för S-Kvinnor i Söderköping