Kontakta oss!

Socialdemokraterna i Södertälje

Tim Mårtensson
Tf. ombudsman 
Epost: socialdemokraterna@sodertalje.se
Mob: 073 063 78 27

 

Ingela Nylynd Watz

Ordförande Socialdemokraterna i Södertälje
Epost: Ingela.nylund.watz@riksdagen.se 

 

Besöksadress:

Nygatan 30 A Södertälje
151 72 Södertäje
Telefon: 08-550 327 30
Epost: socialdemokraterna@sodertalje.se

 

Kommunalrådskansliet

Boel Godner 
Kommunstyrelsens ordförande
Epost: boel.godner@sodertalje.se

Elof Hansjons
Kommunalråd
Epost: elof.hansjons@sodertalje.se


David Strömberg
Kommunalrådssekreterare
Epost: david.stromberg@sodertalje.se
Mob: 076-724 41 79

Tim Mårtensson
Kommunalrådssekreterare
Epost: tim.martensson@sodertalje.se
Mob: 076-724 71 79