Hur skall Bergshamra utvecklas?

Kommunstyrelsen i Solna har nu gett uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram en formell plan för Bergshamra med den tidigare framtagna konsultrapporten Bergshamrastrategin som grund.

Tyvärr täcker uppdraget bara vissa delar av Bergshamra.  Vi Socialdemokrater vill att det skall tas fram en plan för hela Bergshamras utveckling i samråd med de boende i Bergshamra.

Vi vill ha:

 

  • En varsam utbyggnad i Bergshamra.

  • Några nya höga hus på utvalda platser.

  • Prioritering av hyresrätter.

  • Trafik- och parkeringsfrågorna lösta om det blir fler kontor och bostäder.

  • En utredning av en fullständig överdäckning alternativt en tunnel.

  • En skola och ett bibliotek som bidrar till utvecklingen av Bergshamra.

 

Vilka frågor är viktiga för dig?

Det är nödvändigt att vi alla som bor i Bergshamra engagerar oss.  Om du är intresserad får du gärna kontakta oss i den lokala socialdemokratiska föreningen i Bergshamra för frågor, synpunkter och förslag. Vår ordförande har mejl mikael.kullberg@bredband.net.

Här hittar du Bergshamrastrategin och beslutet i kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-13 11:22