Många (s)-motioner

Vi socialdemokrater lade 4 motioner (förslag) vid senaste fullmäktigesammanträdet.

En av motionerna handlar om att Solna bör ansluta sig till EUs borgmästaröverenkommelse. Det är första och mest ambitiösa initiativ till Europas städer som EU-kommissionen tagit i kampen mot den globala uppvärmningen.  Överenskommelsen innebär bl a att städerna förbinder sig att överträffa EUs 20 by 2020-mål.

Övriga motioner handlar om att tillsätta en parlamentarisk grupp som ska komma med förslag på åtgärder som främjar medborgardialogen, se över parkeringsreglerna så att de gynnar solnaborna och att anlägga en lekplats för barn med autism eller liknande funktionsnedsättning.

Motionerna ska nu behandlas i respektive nämnd och förhoppningsvis antas.

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-19 09:24