Socialdemokraterna tar din idé på allvar - det här gör vi

Klicka på förslaget för att se vad som hänt


Sidan är under uppbyggnad

 

Nummer Område Förslag Lämnat i 
1 Barnen  Barngrupper på 24 barn i Ritorp: minska dem! Frösunda
2 Barnen  Behov av mindre barngrupper: max 15 barn per grupp Solna c
3 Barnen  Fler lekplatser behövs i Solna Solna c
4 Barnen  Otryggt att korsa gator mellan ex Storgatan-Huvudsta c och Jungfrudansen Solna C
5 Trafiken behövs åtgärder för att hastighetsbegränsning ska hållas på Gustav tredjes B Frösunda
6 Skola Övergångsställe behövs vid Vittraskolan Frösunda
7 Trafiken Fler parkeringsplatser behövs Solna  
8 Barnen  Max 4 barn per pedagog i Solnas förskolor Solna
9 Barnen  Behov av att barnanpassa bostadsområden bättre Frösunda
10 Skola Fokusera mer på elevernas utvecklingssamtal än betyg Solna
11 Skola Gör så att alla gymnasieprogram ger behörighet till högskolan Solna
12 Skola Kunskap till eleverna.- inte vinster till friskolorna. Solna
13 Skola Ge eleverna möjlighet att betygsätta sina lärare Solna
14 Skola Krav på skolan .- inte bara på eleverna. Förtydliga kraven på lärare o rektorer Solna
15 Skola Varje elev ska kunna få ett "kunskapskontrakt" Solna
16 Skola Det ska vara lätt att välja rätt. Lättare att utvärdera också en friskola Solna
17 Barnen  Hastighetsbegränsa till 30 utanför förskolor Solna
18 Barnen  Max 15 barn i förskolegrupper Solna
19 Sjukvården Svårt att veta vilken vårdcentral man hör till Bergshamra
20 Barnen  Satsa på personalens utbildning inom förskolan Solna
21 Barnen  Förbättra miljön i Solna så den blir mer barnvänlig Solna
22 Barnen  Bygg ut förskolan! Svårt att få platser i tid idag Solna
23 Barnen  Minska personalomsättningen i förskolan Solna
24 Skola Fler lärare behövs Solna
25 Barnen  Behövs mer resurser till barn med funktionshinder Solna
26 Barnen  Det bör finnas olika pedagogiska inriktningar i den kommunala förskolan  Solna
27 Skolan Det behövs mer pengar till skolan! Solna
28 Trafiken Fler och tryggare bevakade övergångsställen Solna
29 Barnen  Fler lekplatser behövs i Solna: se punkt 3 Webbenkät
30 Barnen  Hastighetsbegränsa till 30 utanför förskolor Webbenkät
31 Barnen  Fler öppna fritidsgårdar Webbenkät
32 Barnen  Mycket trafik idag på Råsundavägen Solna
33 Barnen  Det behövs fler vikarier i förskolan Solna
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Sidan uppdaterades senast: 2008-09-06 12:27