Fler och upprustade lekplatser

I vårt budgetförslag för 2009 skriver vi:


För att uppmuntra lek och fysisk aktivitet är det är också viktigt att lekmiljöerna rustas upp. Underhåll och säkerhet på sina håll är sorgligt eftersatt, samtidigt som småbarnskullarna växer kraftigt. Vi vill rusta upp lekplatserna i kommunen och även bevaka att nya byggs i de nya stadsdelarna. Detta lägger vi 2 mkr på i vår investeringsbudget.

Läs hela budgetförslaget om bland annat lekplatserhär.

Sidan uppdaterades senast: 2008-12-15 13:21