Satsning på förskolan och mindre barngrupper

Socialdemokraternas förslag till budget för Solna 2009 innehåller satsningar på förskolan. Generellt ska det ge bättre förutsättningar att stärka kvaliteten, bland annat genom att ge utrymmer för mindre barngrupper.

I budgetförslaget säger vi:
"Vi lägger 15 miljoner kronor i investeringsbudgeten till en ny förskola 2009. Även de kommande åren vill vi fortsätta hålla en hög utbyggnadstakt, inte bara för att härbärgera nytillkommande Solnabarn, utan även som en metod att minska antalet barn i de befintliga barngrupperna."

Sidan uppdaterades senast: 2008-12-15 13:13