Planera för människor före bilar

Planera för människor före bilar

Solna är en extremt trafikbelastad kommun. Varje dag passerar hundratusentals bilar på Solnas största vägar. Hastigheterna är ofta för höga och många övergångsställen är otrygga. På flera håll är gatorna onödigt breda. Genom avsmalningar av breda gator kan även fler p-platser åstadkommas. Ett sådant arbete har påbörjats av majoriteten, vilket vi till fullo stödjer, men arbetet kan inte bara hängas upp på att extern exploatering i området sker parallellt. Hastighetsbegränsningarna inne i bostadsområdena måste också skärpas. Kontroll av hastigheten måste ökas, både med kameror och ökade insatser av polisen.

Vi socialdemokrater har länge förordat en allmän hastighetsbegränsning till 30 km/h på flertalet bostadsgator, liksom i Stockholms innerstad.

att        en hastighetsbegränsning på 30 km/h på införs, framförallt vid skolor och äldreboenden

att        hastighetshinder anläggs i form av exempelvis avsmalningar av gator

 

Vi föreslår också i investeringsbudgeten åtgärder:

"De förslag som lämnats av kommunledningen för att öka tryggheten och parkskötsel har inte på långa vägar räckt för den ambitionshöjning som behövs på detta område.  

Därför föreslår vi

att        belysning förstärks och utökas för ökad trygghet

att        satsa på trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor och skolor samt vid gångvägar för att skydda gående

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-12-15 13:37