Satsa på fritidsgårdar

Socialdemokraterna satsar på ungdomars fritid:
I budgetförslaget för 2009 skriver vi:

 

En självklar miniminivå är att varje stadsdel har någon form av mötesplats för alla åldrar. I vissa stadsdelar är behovet större än i andra. Det går inte att tänka statiskt och i gamla banor. Fritidsverksamheten är i behov av förnyelse. Vi har idag ett centralt beläget ungdomscafé, egentligen tänkt för de äldsta tonåringarna, men som huvudsakligen fungerar som ersättning för de nedlagda fritidsgårdarna Stadiongården och Hagahuset, d v s för ungdomar i centrala Solna. I norra Solna fylls behoven av fritidsgårdarna Torpet och Qulan, men när de nya stadsdelarna befolkas med nya ungdomskullar kommer de inte att räcka till. I södra Solna finns ingen fritidsgård kvar, däremot musikhuset Black Sheep, ett utomordentligt exempel på underfrån-initiativ när de är som bäst.

 En majoritet av landets kommuner har någon form av ungdomsråd eller annat forum för att öka unga människors inflytande. Tyvärr delar den moderatstyrda majoriteten inte vår uppfattning om behovet av inflytande för unga utan hänvisar bara till de politiska ungdomsförbunden (!).

Sidan uppdaterades senast: 2008-12-15 13:29