Vad kan du göra för Solnas framtid?

Du behövs i arbetet för förändring i Solna. Du behövs när vi ska lyssna på Solnabornas drömmar och åsikter. Du behövs när vi arbetar fram våra förslag för ett bättre Solna! Hur mycket du vill göra är upp till dig. Varje bidrag är välkommet!
Markera de uppgifter du gärna vill arbeta med och de politiska områden du brinner för. Om inget alternativ känns passande: Fyll i rutan "Annat"
KAMPANJARBETE:Jag vill gärna... 
POLITISKA FRÅGOR: Jag brinner för...


Jag är inte medlem:


Sidan uppdaterades senast: 2008-08-11 16:16