Höstens studiecirklar

Välkommen till våra studiecirklar och seminarium som startar i november.

Än finns platser kvar till höstens två intressanta och informativa cirklar.
Skynda dig och anmäl ditt intresse till Ann Carlsson på partiexpeditionen telefon 08-27 86 05.

Cirklarna står i senaste numret i Röd men här kommer en liten fördjupning om vad cirklarna kommer att ta upp.  Har du ytterligare frågor om kursinnehållet kan du kontakta Safa Razavi eller Lars Göransson direkt. Telefonnumren framgår nedan.

1. Cirkeln att vara nämndledamot

Cirkeln kommer att bjuda in gruppledare från våra större nämnder och styrelser.
Du får en möjlighet att träffa dem och veta vad det innebär att sitta i en nämnd/styrelse och vi kommer också att diskutera innehållet i uppdraget.
Vilka regler är det som styr vår kommun? Hur styrs förvaltningen? Hur fattar man politiska beslut?
Vad innebär det att vara med i en grupp? Hur sköter man kontakterna med massmedia? Hur kan vi påverka?
Hur fungerar samarbetet mellan nämnd och förvaltning?
Detta och mycket mer är en del av de frågor vi kommer att ta upp under cirkelns gång.    

Har du frågor om denna cirkel kan du ringa Lars Göransson som är cirkelledare på telefon 08-83  38 50.
Kursstart är onsdagen den 8 november.
Tid: 18-20
Plats: Skytteholmsvägen 12.

 

2. Studiecirkel på temat diskriminering.

Denna cirkel riktar sig till alla som är intresserade av frågor som rör jämlikhet och jämställdhet. Det är viktig att så många som möjligt deltar i kampen mot diskriminering. Syftet med detta cirkeltema är att diskutera, starta debatt kring och utforma en vision för hur integrations- och mångfaldsfrågor skall hanteras i framtiden. En ökad förståelse för alla som deltar i den politiska arenan för att synliggöra problemet. Det är första gången ett sådant tema studeras i cirkelform eller seminarieform. Cirkeln är indelad i 4 moment.

 

a) Seminarium och cirkelstudie med Valerio Re, ombudsman mot etniskt diskriminering från Anti diskrimineringsbyrå. Vi tar upp allmänna frågor om etniskdiskriminering, segregation och problematiseringen kring arbetsmarknaden. Valerio (DO)är särskild sakkunnig inom område. Han diskuterar frågor baserad på verkliga situationer. När: 1 nov kl: 18.00 i Solna.

 

b) Cirkel kväll och diskussion om aktuella frågor kring främlingsfientliga partiers frammarsch i Sverige. Allmänna frågor kring rättsväsendet, arbetsmarknaden och integrationsproblem kommer diskuteras. Det ges utrymme att diskutera kring diskriminering fritt, politiska lösningar och framtidsscenario. När: 7 nov Solna kl: 18.00


c) Seminarium och studiecirkel med Anna Moore från RFSL om diskriminering av människor med annan sexuell läggning (HBT). Frågor kring diskriminering och särskilda situationer i vardagen och arbetsmarknaden för folk med annan sexuelläggning. När: 14 nov kl: 18.00 i Solna.


d) Seminarium och studiecirkel med Riksdagsledamot Luciano Astudillo. Luciano har som ledamot i arbetsmarknadsutskottet i riksdagen ett särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor. Frågor kring jämställdhet på arbetsmarknaden, samhället, familjen och feministiskt perspektiv samt allmänna frågor kring diskriminering och särbehandling kommer att diskuteras. När: 21 nov kl: 18.00 i Solna.

Cirkelledare är Safa Razavi. Kursstart är onsdagen den 1 november. Kursdag blir därefter i fortsättningen tisdagar.

Tid: 18-20

Plats: Skytteholmsvägen 12.

Cirkeln pågår under 4 tillfällen med start den 1 november och sedan den 7, 14, och 21 november.

Har du några frågor kan du ringa mig på telefon: Safa 0702268440

Anmälan görs till Ann Carlsson 08- 278605 på partiexpeditionen.

Hälsningar

Safa Razavi Studieorganisatör Huvudstaförening

 

Sidan uppdaterades senast: 2006-10-26 14:17