Huvudstabor i enkät

Låt 4H-gården i Huvudsta få finnas kvar

Ingen byggnation längs Huvudsta strand och om man måste bygga i övriga Huvudsta skall det vara hyresrätter med rimlig hyra för ungdomar. Dessutom skall 4H-gården vara kvar. Så blir det om Huvudstaborna själva får välja. Åtminstone de omkring 50 besökare som under miljödagen i Huvudsta Centrum också svarade på enkäten ”Tyck om ditt Huvudsta”. ”Det som är intressant med enkäter är att de får oss att stanna upp och tänka till ett slag. De är ett bra sätt att skapa kommunikation mellan människor”, säger Gösta Mårtensson, en av de som var med och genomförde miljödagen. 

Att tre av fyra Huvudstabor, i likhet med övriga Solnabor tycker att det brister i vägunderhållet, inklusive snöröjningen, var kanske ingen större överraskning. Inte heller förvånar det att 87 % tycker att det är för mycket genomfartstrafik på våra vägar. Däremot är oenigheten större i synen på hur Solna sköter sina buskar, träd och gräsmattor. Här är det bara drygt varannan som tycker att det fungerar bra.

En grillplats på Huvudstafältet är det inte alls säker att det blir. Åtminstone inte om man tolkar enkätsvaren. Nästan hälften av de svarande visar tummen ner för ett sådant förslag. Hundrastgården bör dock få finnas kvar.

Om det känns tryggt att gå på promenad- och gångvägar i Huvudsta rådet det också delade meningar om. Förklaringen finns kanske i kommentarerna från de som svart ja på frågan. Påfallande många lade till den egna kommentaren att ”på dagarna är det inga problem men på kvällarna känner jag mig orolig”.

Klicka här för att läsa enkäten.

Sidan uppdaterades senast: 2006-06-11 19:10