Karl-Erik Nehl till minne

Karl-Erik Nehl (14/2 1926 – 13/12 2008) var verksam i samma generation i arbetarrörelsen som Olof Palme. Det internationella engagemanget stammade från erfarenheterna av diktaturerna och katastroferna i Europa på 1930 – och 40- talen. Det fanns säkert en gemensam referensram, även om Karl-Erik inte ville sig lockas till andra politiska förtroendeuppdrag än för Solna stad.

Karl-Eriks skrivbord var alltid välordnat. Det avspeglade hans intellekt och temperament – lyssnande, analytiskt och kreativt. Han var en äkta förtroendeman – en som får andras förtroende. Det gällde i hans fall särskilt den kommunala tekniska försörjningen där han alltid bejakade de tekniska möjligheterna, men också hela den inre kommunala organisationen, som ju då byggdes upp till en hög servicenivå, vilket krävde en omfattande demokratisk organisation.

I de socialdemokratiska inre rådslagen var Karl-Erik delaktig med en fot i det som byggt arbetarrörelsens framgångar i det gångna och med den andra foten i känslan att det nya samhället som växte fram, i Solna och i hela Sverige behövde styras på ett annorlunda sätt, varför inte med tekniken som mellanled?

Karl- Erik Nehl arbetade för ett välordnat socialt samhälle. Han var engagerad i folkbildningen. Han kombinerade ett intellektuellt förhållningssätt, en tro på det mänskliga framstegets möjligheter och en mycket praktisk insats i den kommunala vardagen. Han var en stor tillgång för Solna stad och socialdemokraterna under sin aktiva tid.

Björn von Sydow

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-16 08:43