Krönika: Årsmöte med sikte på valframgångar

Partivän,
Vi träffas lördagen den 28 mars i Fridhemsskolan för att genomföra vårt årsmöte. Det blir ett viktigt avstamp inför en rekordlång valrörelse som sträcker sig från vårens kampanjer inför Europaparlamentsvalet, över en offensiv höstkampanj med kyrkoval och fram till valen i september nästa år. Du behövs i de respektfulla samtal vi ska ha med Solnaborna under den här perioden. Du som har förtroendeuppdrag för partiet ska känna dig alldeles särskilt ”kallad”!

Trots att den moderatstyrda alliansens företrädare gläds över minskat gap i opinionsmätningarna mellan ”det röda” och ”det blå” laget så är vi tillsammans med (mp) och (v) större än de som nu styr. Det politiska läget förändras när finanskrisen har blivit jobbkris som följs av välfärdskris i kommuner och landsting. I Reinfeldts Sverige ökar arbetslösheten och bidragsberoendet. Den regering som talade om jobb och utanförskap har nu tystnat och saknar handlingskraft att möta krisen.

”Stadshusgruppen”

Arbetarekommunens styrelse lämnar vid årsmötet sin verksamhetsberättelse för 2008. Det har varit ett startår inför de två valåren. Genom den så kallade ”Stadshusgruppen” har vi börjat arbetet med vår politiska färdriktning för Solnas framtid. Genom målgruppsteam har vi börjat skaffa oss goda kunskaper om vilka vi ska samtala med under valaktiviteterna.

Styrelsen lyfter också fram att vi har arbetat mycket utåtriktat 2008. Vi genomförde vår- och höstkampanj med samtal med Solnabor, skolbesök, grillkvällar, utdelning av Solnabladet och dörrknackning. Det är också en viktig utveckling av vårt sätt att arbeta. Vi ska bli mer utåtriktade! Lärdomar från dessa kampanjer är också viktiga för den planering av valrörelserna 2009 och 2010 som har påbörjats under året.

Vi har haft en fortsatt hög ambition när det gäller gäster till våra medlemsmöten. Samtidigt har ambitionen lagts fast att möten ska ge större utrymme för dig som är medlem till diskussioner om politiken.

Vi har alltför få studiecirklar idag. Samtidigt vet vi att det finns intresse av både utbildning och tillfällen till politiska samtal. Därför ska arbetet att i nära samarbete med ABF erbjuda möjligheter till studier fortsätta.

Värva fler medlemmar

Socialdemokraterna i Solna har under året förlorat många medlemmar. Det är viktigt att vi nu använder alla de tillfällen som kommer i valarbetet till att också värva fler medlemmar till vårt parti. Men vi ska inte bara värva nya. Vi ska samtidigt bli mycket bättre på att varje ny medlem får ett gott mottagande och engageras i vår verksamhet efter de egna önskemålen och förväntningarna. Så kan vi också framöver vara ett slagkraftigt kampanjparti och en levande folkrörelse. 

Peter Andersson
Ombudsman

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-20 11:21