Krönika: Nu ska vi tillsammans formulera vårt övergripande mål

Kära partikamrater. Nu börjar det!  2009 har startat och i år kommer två val att gå av stapeln.

Europavalet redan i juni och kyrkovalet till hösten. Jag hoppas att alla är redo att vara med och arbeta för att vi skall ta nya mandat inom både EU och kyrkofullmäktige. I dessa val får vi också möjligheten att finslipa våra metoder och argumentation inför året som kommer.

 Egna målbilden avgörande

Jag hoppas att alla är med mig i den ambitionen: Vi skall vinna alla val som vi ger oss in i, vi måste inte stå som ensam segrare, men bilden på vår närhinna när vi arbetar i en kampanj får inte vara tveksamhet eller oro. Jag har under en tid i mitt liv läst en del idrottspsykologi och jag är övertygad om att den egna målbilden är avgörande för hur resultatet skall bli. Den egna målbilden bör också i en organisation som vår delas av alla. Jag tror på ett socialdemokratiskt styre i Riksdag, Landsting och Solna 2010! Jag vet att vi kan vinna men det kräver hårt arbete, från många, det kräver enighet och trygghet i de beslutsprocesser som kommer, det kräver kreativitet och kompetens men framförallt att vi för en öppen dialog och stöttar varandra för att hela tiden skall ha siktet klart för oss.

Livliga diskussioner

Arbetarekommunens styrelse har haft en konferens i helgen där vi bland annat har pratat gemensam målsättning för vårt arbete. Vad är det som driver oss och vad skall driva vårt arbete? Någon exakt målformulering finns inte som förslag ännu, den kommer naturligtvis processas i föreningar etc., men livliga diskussioner och samtal om inriktningen och nivån förelåg. Vi var dock när konferensen var slut enade om att vi måste återvända till ursprunget när vi formulerar arbetarekommunens övergripande mål eller vision. 

Att vinna valet är inte det slutgiltiga målet, det övergripande målet skall vara svaret till väljare som undrar varför de skall rösta på oss, vi är inte nöjda med att bara sitta vid makten vi vill leda ett samhälle där våra socialdemokratiska värderingar genomsyrar verkligheten. Värderingar som jag är övertygad om stämmer väldigt väl överens med många människors förhållningssätt. Tyvärr vet för få om det.

Ta chansen

Styrelsens förhoppning är att många medlemmar skall ta chansen och hitta sin roll i kommande valarbete, en roll som bidrar till att vi vinner valen men också fyller vår övergripande målsättning som handlar om att leda på olika nivåer för att uppnå målet att få implementera våra visioner och idéer i vår eget samhälle

Jenny Hjalmarsson, ordförande Socialdemokraterna i Solna
jenny.hj@guldhamra.se 

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-16 08:37