Krönika: Personliga möten blir nyckeln till framgång

Partivän. Halvvägs in i mandatperioden är vi snart framme vid den första av tre valrörelser under 2009 och 2010. Valet till Europaparlamentet den 7 juni. Det handlar om ett hårt arbete för att berätta om vår politik för fler jobb, för löntagarnas rättigheter, för insatser mot miljöhot och klimathot och för ett Europa där solidariteten är vägledande för politiken Vår berättelse om det EU vi vill forma sammanfattar vi i begreppet ”Framgång kräver rättvisa”. På samma sätt som valen 2010 handlar EU-politiken om ett vägval mellan höger och vänster.

Socialdemokratin behövs som en stark kraft i Europaparlamentet. Och vi behöver s-märkta parlamentariker som driver våra frågor. Socialdemokratin har en stark valsedel med många duktiga kandidater. Vår nuvarande partisekreterare och solnabon Marita Ulvskog står överst på listan. Partidistriktet har i valstrategin angett ett viktigt mål att Åsa Westlund, Stockholms län nominerade kanditat till EU-parlamentet,får minst 15 procent av partiets totala röster i länet.

Kampanj med kyrkogruppen

Den 20 september ska 12.000 personer väljas till uppdrag i kyrkan Vi vill naturligtvis att så många som möjligt ska vara socialdemokrater. Styrelsen planerar denna kampanj, tillsammans med kyrkogruppen. Gruppen har också ett viktigt uppdrag att skriva ett förslag till valmanifest för kyrkovalrörelsen. Samtidigt ska vi redan nu ta sikte på valet 2010. Därför planerar vi också för att inför valdagen ha samtal med solnaborna om allmänpolitik och lokala solnafrågor.

Vi ska lyssna

För att stärka våra chanser att få stöd för den konkreta politiken är det viktigt att väljarnas bild av oss som parti förbättras. Därför är det vårt mål att också nå tre viktiga kännetecken:
Socialdemokratin ska vara framtidsinriktade och nytänkande. Vi ska lyssna och vara lyhörda. Man ska kunna lita på socialdemokraterna.

Valet vinner vi bara genom att respektfullt samtala med solnabor om politik och värderingar, om deras oro och åsikter och om våra lösningar på samhällsproblem. Det är med kontakter och samtal direkt med solnaborna som vi kan övertyga dem vi måste vinna för våra idéer. Där måste vi anstränga oss extra för att övertyga de som ännu inte har bestämt sig. Barnfamiljer i medelklassen, yngre kvinnliga seniorer och yngre högskoleutbildade kvinnor är tre grupper som vi ska ägna särskild kraft och energi att samtala med. Under ett halvår jobbar en särskild grupp med att studera hur våra målgrupper ser ut i Solna.

Gladast vinner!

Under den närmaste tiden ska vi lägga fast vilka metoder vi ska använda. Det handlar om att prioritera både personer och pengar. Samtal vid dörrar och i telefon. Direktbrev,”hemma hos-träffar” och dialog med Solnabor på internet är andra metoder som vi använder. Du behövs i valarbetet! Och glöm inte det bevingade orden: ”Gladast vinner”.

Arne Öberg, valledare Socialdemokraterna i Solna
arne.oberg@telia.com

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-04 10:13