Livet blev för kort för Ingemar

Livet blev alldeles för kort, men en imponerande mängd rörelsearbete hanns med. Nyligen avled Ingemar Bengtsson, 33 år och talskrivare på partistyrelsens expedition.

Ingemar Bengtssons politiska engagemang inleddes i SSU Norra Älvsborg under det tidiga 1990-talet, där han snart blev ordförande i distriktet.
Universitetsstudier förde honom till Göteborg och studentklubben GSHF, som han under två år representerade i S-studenters nationella förbundsstyrelse.

Efter en tid som politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen lockade Stockholm, där Ingemar Bengtsson arbetade som sakkunnig åt dåvarande utbildningsminister Thomas Östros. 2003 värvades han till partiexpeditionen som talskrivare åt partisekreterare Lars Stjernkvist, samtidigt som han blev mer och mer hemmastadd i Solna. Jobbet på partiexpeditionen kom att kombineras med en rad uppdrag i Solna arbetarekommun.

För Ingemar Bengtsson var det självklart att partinålen kunde kombineras med rockgruppen Kents logotyp på kavajslaget, och ett eftertänksamt ideologiskt samtal kunde lätt övergå i en reflektion kring en aktuell teaterpjäs. Ingemar var alltid välklädd, noggrann, ödmjuk, påläst - och i regel låg såväl ett rejält garv som cykelhjälmen inom räckhåll.

Med stöd av familj, vänner och i synnerhet hustrun Jytte Guteland kämpade Ingemar Bengtsson mot cancern i två år. Hans värme och ideologiska skärpa efterlämnar ett stort tomrum inom socialdemokratin.

 Eric Sundström

Sidan uppdaterades senast: 2007-01-30 15:51