Moderaternas politik

Moderaterna vs. facket

Alla har rätt till ett jobb, rättvisa arbetsvillkor och en trygg vardag. Genom det politiska och fackliga arbetet fortsätter vi socialdemokrater vår kamp för detta. Svensk socialdemokrati har alltid bestått av två grenar, den politiska och den fackliga. Tillsammans kämpar Socialdemokraterna och LO för samma mål men med olika verktyg och på olika arenor. Arbetarrörelsens facklig-politiska samverkan är en viktig del av den svenska modellen.

Moderaternas antifackliga strategi
Moderaternas kamp mot välfärdssamhället och den svenska modellen har därför alltid varit intimt förknippad med deras kamp mot fackföreningsrörelsen. Reinfeldt har nu lanserat det aggressivaste angreppet mot facket och a-kassesystemet i modern tid. Moderaternas angrepp är direkt inriktat mot att sänka den fackliga organisationsgraden och nivåerna på lägstalönerna.

Moderaternas vill: 
- Höja avgiften i a-kassan med upp till 300 kronor per månad.
- Slopa avdragsrätten för avgift till a-kassan.
- Slopa avdragsrätten för fackavgiften.
- Sänka ersättningsnivån i a-kassan ned till 65 procent.
- Tvinga arbetslösa att ta jobb till 80 procent av dagpenningen (istället för dagens 90 procent).

Syfte
Framför allt är syftet att försvaga facket och därmed undergräva den svenska modellen och krossa välfärden. Försvagningen av facket leder till sänkta löner och försämrade rättigheter för arbetstagarna. De sänkta lönerna banar vägen för moderaternas stora nedskärningar av våra gemensamma trygghetssystem, bland annat nedskärningar i arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och i föräldraförsäkringen. Moderaternas mål är att kunna sänka skatten med 250 miljarder kronor, det vill säga var femte skattekrona!

Den svenska modellen
Det svenska trygghetssystemet är en förutsättning för de relativt höga lägstalönerna vi har i Sverige. Den svenska arbetsmarknadspolitiken och de relativt höga ersättningsnivåerna i våra omställningsförsäkringar (till exempel i a-kassan) fungerar som en brygga för människor in i arbetslivet eller som en bro mellan olika jobb. Det förhindrar också uppkomsten av en svensk låglönemarknad där människor tvingas ha flera jobb för att klara sig . Sverige ska konkurrera med trygghet och kunskap, inte med låga löner! Därför är den svenska arbetsmarknadspolitiken och våra omställningsförsäkringar en avgörande del av den svenska modellen.

Moderata skattesänkningar
Moderaterna vill försämra omställningsförsäkringarna, och de moderata skattesänkningarna skulle innebära slutet för den svenska modellen. Den moderata politiken leder till ett hårdare och ett kallare Sverige. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera! Vi är övertygade om att det är bättre att förbättra kvaliteten i välfärden istället för att sänka skatterna. Pengarna gör större nytta där än i de rikas plånböcker. Vi vill utveckla, inte avveckla, den svenska modellen. För det tänker vi ta strid – fackligt och politiskt. Alla ska med. Så enkelt är det.

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner

Med stöd av övriga i högerpakten vill moderaterna:
• pressa ned lönerna genom att sänka ersättningen till arbetslösa till under 65 procent efter 300 dagar. Den som förlorat sitt jobb och haft en lön på  17 000 kronor tvingas därmed att ta ett nytt jobb med en lön under 10 000 kronor.
• fördubbla a-kasseavgiften och göra det dyrare att vara med i facket.
• skära ned på arbetsmarknadspolitiken.
• stoppa plusjobben i offentlig sektor och istället införa skatteavdrag för dem som har råd att anlita privata hushållstjänster.

Moderaterna vill sänka våra löner.pdf

Moderaterna vill dessutom:
• skärpa kraven ytterligare så att arbetslösa tvingas acceptera jobb till halva lönen.

Moderaternas politik för mindre välfärd

Med stöd av övriga i högerpakten vill moderaterna:
• sänka skatten med drygt 50 miljarder redan nästa år.
• privatisera akutsjukvården och tillåta gräddfiler i vården.

Moderaterna vill dessutom:
• på sikt sänka skatterna med 250 miljarder vilket motsvarar var femte skattekrona eller lika mycket som all hälso- och sjukvård eller hela utbildningsväsendet.
• höja avgifter för vård och mediciner.
• införa en avgift på 25 kronor per expeditionstillfälle på Apoteket.

moderaternas skattesänkningar.pdf

Moderaternas politik för otrygghet när livet förändras

Med stöd av övriga i högerpakten vill moderaterna:
• sänka ersättningen i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen genom att ändra beräkningsgrunden*.
• ha högre skatt för pensionärer än övriga.
• ha högre skatt även för arbetslösa, sjuka och föräldralediga än för övriga.
• sänka ålderspensionen för förtidspensionärer.

Moderaterna vill dessutom:
• fördubbla antalet karensdagar.
• sänka ersättningen för sjuka ytterligare till under 70 procent efter sex månader.
• sänka förtidspensionerna till under 60 procent.

* De vill räkna Sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) på ett historiskt genomsnitt. Ett års ”historisk” SGI sänker ersättningen ca 2 procent.  

Moderaternas politik för ökade orättvisor

Med stöd av övriga i högerpakten vill moderaterna:
• ta bort skatten på förmögenheter.
• på sikt ta bort värnskatten för höginkomsttagare.
• sänka ersättningen till arbetslösa, sjuka och föräldralediga.
• låta arbetslösa, föräldralediga, sjuka och pensionärer betala högre skatt än övriga.
• sänka ålderspensionen för förtidspensionärer.  

Ett hårdare och ett kallare Sverige

Vi socialdemokrater tycker det är orimligt att människor som redan är utsatta ska drabbas ännu hårdare. Man ska inte tvingas gå från hus och hem bara föratt man blir arbetslös eller sjuk.

Den politik högerpakten vill föra under ledning av moderaterna leder till att  arbetslösa blir fattigare och att klyftorna mellan fattiga och rika i vårt land växer. Människor kommer att må dåligt på grund av oro för om de ska ha mat på bordet och tak över huvudet. Att sänka människors ersättning och göra dem mer otrygga leder inte till några nya jobb.
 
Högerpakten är överens om att prioritera skattesänkningar framför kvalitet i välfärden. Om de vinner valet ska de ta bort förmögenhetsskatten och redan första året sänka skatterna med 50 miljarder kronor. På sikt vill moderaterna EU-anpassa den svenska skattenivån. Det betyder skattesänkningar med 250 miljarder kronor. Var femte skattekrona ska bort. Med andra ord var femte äldreboende, var femte polis och var femte undersköterska.

Vi socialdemokrater är övertygade om att det är bättre att förbättra kvaliteten i välfärden istället för att sänka skatterna. Pengarna gör större nytta där än i de rikas plånböcker.

I moderaternas Sverige är det plånboken som kommer att bestämma om du har råd att bli sjuk. För att kunna finansiera skattesänkningar för de rika tänker moderaterna se till att det blir dyrare för vanliga löntagare att träffa en läkare och hämta ut medicin. De som har råd med privata sjukförsäkringar ska också kunna gå före i gräddfiler även inom den vård som vi alla betalar för gemensamt.

Vi socialdemokrater tycker inte att högavlönade har större rätt till god vård än andra eller att privata vinstintressen ska gå före människors behov av vård.

Moderaternas politik leder till ett hårdare och ett kallare Sverige. Vi socialdemokrater går aldrig med på det. Vi vill utveckla, inte avveckla, den svenska modellen.