Så slår borgarnas politik

Moderaternas politik för en omodern sorteringsskola

Tanken om den sammanhållna skolan ställs mot sortering redan i tidiga år. Alliansen vill lösa dagens problem med gårdagens metoder. Ett exempel på detta är deras mål att avveckla det individuella programmet. Vi socialdemokrater vill istället utveckla det individuella programmet, utveckla skolan och hitta nya lösningar.
Tio_myter_om_skolan.pdf


Allians mot facket
Anders Karlsson (s), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott,  har presenterat tillsammans med Stefan Löfven, ordförande IF Metall, och Ella Niia, ordförande Hotell och Restaurang Facket, rapporten "Allians mot facket - om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner".
Allians mot facket rapport.pdf


8 miljarder kronor mindre för att bekämpa arbetslösheten med moderat politik
Den moderatledda högerpaktens strategi handlar inte bara om sänkta ersättningsnivåer i a-kassa och sjukförsäkring, utan om att ett systemskifte står för dörren om pakten vinner nästa val. Sänkta ersättningsnivåer, höjda avgifter till a-kassan, avskaffad arbetsmarknadspolitik och försämrad arbetsrätt pressar lönerna nedåt. Detta skapar en amerikansk modell som tvingar människor att ha fler än ett jobb för att försörja sig.

Hotet mot den svenska modellen.pdf
En högerpolitik som slår mot de svaga och sjuka

Den 5 oktober 2005 presenterade de borgerliga partierna sina ekonomiska alternativ till den socialdemokratiska regeringens budgetproposition för 2006. Med andra ord den politik som de går till val på. I denna kartläggning finner du en nedbrytning av främst moderaternas förslag på kommun- och länsnivå. För information om beräkning och källa hänvisas till fotnoterna.

Läs rapporterna


En granskning av högerpaktens förslag till chockhöjda avgifter i trafikförsäkringen

Högerpakten har kommit överens om att privatisera sjukförsäkringens kostnader för trafikskador. Resultatet blir chockhöjda premier för trafikförsäkringen. Folksam har tidigare räknat med att trafikförsäkringspremien i snitt skulle fördubblas. Ovanpå dessa höjda premier läggs sedan en extra skatt som gör att dagens motortrafikanter retroaktivt tvingas betala för redan inträffade trafikolyckor.

Chockhöjning trafikförsäkring.pd