Öppna de stängda gårdarna

 

Det är nära till jobb, natur och innerstans kultur och nöjen. Men visst finns det problem. Barngrupperna i förskolan är störst i länet och kön för att få en plats växer. De äldre ungdomarnas fritidsgårdar har lagts ner, och pensionärerna har förlorat sin hantverksgård. Kostnader för efterhandsinsatser för barn med särskilt stöd bara ökar. Gigantiska byggprojekt naggar på våra grönområden och den låga skatten tillåter inte anständigt vägunderhåll.
Det är hål i både gator och själar.

Vi vill vända den här utvecklingen

• Öppna de stängda fritidsgårdarna igen
• Bygg nya förskolor
• Satsa på fältassistenter igen
• Öppna Ritorps Hantverksgård igen
• Bygg fler +65-boenden
• Gör Solna rent och snyggt igen

2006-04-10 11:20