Seminarie om hälsa och sjukvård

Inbjudan till seminarium om hälso- och sjukvården och framtiden

Partidistriktet fyller 100 år 2007. Det kommer att uppmärksammas med ett antal seminarier under året och de första hålls lördagen den 17 februari 2007.

Temat är då hälso- och sjukvården och framtiden. Seminarierna hålls på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41. Seminarierna pågår från kl. 09.30-14.00. Det blir en lunchpaus då det finns möjlighet att köpa ett lunchpaket bestående av smörgås och kaffe/lättöl till ett pris av 65 kronor.

Moderator är f.d talman Björn von Sydow. Vi återkommer efter helgerna med detaljerat program men vill redan nu att ni skriver in detta i era almanackor.

Vi hoppas att riktigt många kan komma så att vi får en rivstart på vårt jubileumsår.

Anmälningar till Helene Larsson, helene.larsson@lenet.sap.se, 08-791 11 89, senast den 13 februari.

Program Jubileumsseminarium 17 februari 2007

09.30 Inledning

10.30 Gruppseminarium


1.  Vårdperspektivet, patientnytta och medicinsk nytta

Ett framtidsperspektiv på vilka nya metoder och teknologier som står för dörren och kan tas i bruk inom vården de närmaste 10 åren. Vilka nya rön och kunskaper om människan har vi fått? Vilka sjukdomar kan förebyggas i framtiden? Vilka kan botas etc.?

Seminarieledare: Professor Peter Aspelin


2. Sjukvården och välfärdsnyttan

Hälso- och sjukvården har stor betydelse för interaktionen med och utvecklingen av andra välfärdssektorer. Att bota grå starr leder till färre blinda vilket i sin tur leder till mindre lidande men också till att färre institutionsplatser behövs liksom mindre hemhjälp, färdtjänst etc.

Det senaste exemplet är den behandling av ADHD – barn som Karolinska och Stamford genomfört med hjälp av It-teknologi.

Seminarieledare: Professor Marie Åsberg


3.  Tillväxt och sysselsättning

Stockholm har redan genom exempelvis Astra, Kabi och Elekta visat att hälso- och sjukvården i högsta grad är en närande och inte tärande sektor för regionen och för Sverige. I kunskapssamhället kommer hälso- och sjukvården att vara än viktigare än förut. Vad behöver göras framåt vad gäller samarbete mellan vård, forskning och industri för att Stockholm ska bli världsledande på detta område? Vilka frön till nya storföretag har vi?

Seminarieledare: Steinar Hög, VD Astra


12.00 Lunch

12.45 Sammanfattning av seminarier

13.30 Avslutning

14.00 Slut

Moderator: Björn von Sydow

Sidan uppdaterades senast: 2007-01-16 13:51