Krönika: Vi ska vinna matchen om folkrörelserollen

Partivän. När jag lämnade medlemsmötet i november kändes det riktigt bra! Vi hade ett möte om vår politik för Solna som bådar mycket gott inför framtiden. Många nya medlemmar, som på ett härligt sätt bidrog med kloka inlägg. Andra som bidrog till konstruktiva gruppdiskussioner, en rad spännande tankar och idéer som tillsammans visar att vi redan nu har en stark bas att bygga ett vinnande lag på inför kommande val. Och val i pluralis!  Europaparlamentsvalet den 7 juni nästa år följt av kyrkovalet den 20 september. Oerhört viktiga i sig. Men också som värdemätare och ”termometer” inför valåret 2010.

”Skarpa valkampanjer”

Vi socialdemokrater behöver stärka vår ställning i EU-parlamentet.  Målet är att öka med en plats, från 5 till 6. I kyrkovalet i september gäller samma sak: För att få genomslag för våra idéer behöver vi så många platser som möjligt. Nästa år är i hög grad ett valår där vi finslipar och stärker vårt sätt att samtala med Solnaborna. Vi kommer att genomföra vår- och höstkampanjer som nästa år blir ”skarpa valkampanjer” där jag hoppas får se dig delta. I god tid innan valrörelsen drar igång på allvar 2010 ska allt vara på plats. Och inte minst viktigt att komma ihåg: redan då måste vi ha gjort en hel del.

Skriv motioner

Den 28 oktober 2009 startar vår partikongress i Stockholm. Där ska alla rådslagsförslag och motioner ”kokas ihop” till en tydlig och offensiv välfärdspolitik för Sverige som vi ska samtala om inför valdagen. Redan under våren väljer vi ombud. Samtidigt vill jag gärna se många Solnamotioner som skickas som förslag till kongressen. Det går att påverka! Håll utkik i kommande Röd om datum för detta.

Visst finns det orosmoln när det gäller vårt parti. Vi är alltför få. Vi har en organisation som förvisso ibland är stark men minst lika ofta har svagheter. Och varje organisation är inte starkare än den svagaste länken. Det ställer krav på oss alla att bidra till en bättre partiorganisation som ständigt har arbetsformer som ger den som är medlem möjligheter att påverka. Vi är också alldeles för dåliga på att ställa den där (viktiga!) frågan om medlemskap till vänner och bekanta. Allt för många som faktiskt kan tänka sig att bli medlem får aldrig frågan. Ställ den!

Underskatta inte motståndaren

Fredrik Reinfeldt har satt målet att moderaterna ska bli den nya politiska folkrörelsen i Sverige. Det är lätt att le lite ironiskt åt detta. Ska dom? Högern? Ta vår roll? Jag varnar för att underskatta motståndaren lika starkt som jag varnar för att överskatta vår egen styrka. Visst: Det finns ingen anledning att betvivla att en match om folkrörelserollen i Svensk politik kan vinnas av socialdemokratin. Men vi måste spela den innan vi kan koras som segrare.

Matchen har redan börjat! Kom med och spela i laget, du också!

Peter Andersson
ombudsman Socialdemokraterna i Solna

peter.andersson@solna.sap.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-19 09:21