Utbildning i dörrknackning onsdagen den 1 april

I kommande valrörelser kommer dörrknackning till utvalda målgrupper att vara en av våra viktigaste metoder för samtal och dialog. Hur väl vi lyckas med detta
avgörs av att vi är många som deltar. Du är viktig och behövs! För att du ska få tips och råd  inför kommande valarbete inbjuds du till en utbildningskväll med både teori och praktisk tillämpning av dörrknackning i Solna. Utbildningen riktas sig till alla medlemmar i partidistriktet.

Arrangör: Partidistriktet.  

Samling: 17.45

Plats: Partilokalen, Skytteholmsvägen 12

Anmälan: med e-post till peter.andersson@solna.sap.se

Välkommen!

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-20 11:19