1000 kronor per Solnabo

Så mycket har den obegränsade förlustgarantin till Friends Arena kostat Solnaborna hittills. I augusti i år betalade Solna in 66 miljoner kronor till driftbolaget för Friends i gällande förlusterna för 2010-2012. Till detta ska läggas cirka 25 miljoner  som Solna betalade för en vägramp i Arenastaden som i de ursprungliga avtalen skulle finansieras av bolagen bakom Friends.

Vad notan blir för i år vet vi inte men risken är stor att räkningen blir större. Solna stad är nu så hårt bunden av avtal och utfästelser  som till stora delar är hemliga för Solnaborna och även beslutande politiker  att det är helt omöjligt att avgöra vad slutnotan blir.

Det minsta man kan kräva är att alla papper nu läggs på bordet så att Solnaborna får reda på hur det står till i arenan.

Martin Eliasson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-13 13:48