Alliansbudget med (S)-satsning på skolan

I riksdagen förlorade regeringen Löfven slaget om budgeten och den socialdemokratiska regeringen får nu styra Sverige med alliansens budget fram till det extra val som hålls i mars. I Solna har vi ett liknande läge där den i kommunstyrelsen styrande borgerliga alliansens budget blev nedröstad i fullmäktige den 24 november och fick vår socialdemokratiska budget i knäet. Det är förstås ytterst problematiskt när de som är satta att styra ett land eller en kommun hela tiden riskerar att bli nedröstade i riksdagen respektive kommunfullmäktige.

Oppositionen har inte tillgång till förvaltningens resurser varav dessa budgetar mest är ett politiskt viljedokument kompletterat med enkla beräkningar Vi kan konstatera att vår budget bl a saknade specifika mål- och inriktningsbeslut för en målstyrd förvaltning samt att vi inte inkluderat ekonomiska ramar för de kommande tre åren – vilket är ett lagkrav. Kommunstyrelsen gav därför förvaltningen i uppdrag att revidera och laglighetsanpassa vår budget.

Men även en omarbetad budget kan falla i fullmäktige eftersom inget av de två politiska blocken har majoritet. Vi tyckte det var rimligt att vi satte oss ned och samtalade med det block som har majoritet i kommunstyrelsen. Det finns inte tid att gräva ned sig i några låsta situationer. Förvaltningarna med dess personal, samt även fristående skolaktörer som bedriver verksamhet på uppdrag behöver tydliga förutsättningar för verksamheten 2015 och Solna behöver en budget som gäller före utgången av december månad.

Vår budget för Solna sätter fokus på skolan. Det gäller förskolans och grundskolans akuta behov av datorer i undervisningen samt behovet av en skola i varje stadsdel. Det finns dessutom flera utredningsuppdrag för att lösa trafikfrågan och upprustning av stadens fastigheter. För att stimulera till utveckling så lanserar vi även en idé om social investeringsfond. Mycket av detta finns med i den budget som fullmäktige nu beslutade om den 15 december. Det är inte Socialdemokraternas budget utan en budget som har sin bas i den budget som alliansen lade fram i november, men med anpassning till den socialdemokratiska budget som vann gehör av fullmäktige i november.

Solna måste ha en budget att styra med det kommande året. Vi valde därför att lägga ned våra röster och inte yrka på vår egen budget. De delar av vår budget vi nu saknar kommer vi att kämpa för under nästa år i stadens nämnder. 

 

Arne Öberg (S),kommunalråd i opposition

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-19 09:33