Bergshamra behöver hellre ännu en tunnelbanelinje än tvärbana

En förlängning av tvärbanan från Solna station till Danderyds sjukhus, via Bergshamra är en central del i Solna stads strategi för Bergshamra. Man nämner även en eventuell fortsatt tunnelbanesträckning (gul linje) till stadsdelen från Arenastaden.

Vi socialdemokrater tycker det är samhällsekonomiskt tveksamt att anlägga parallella spårlösningar i form av både tvärbana och tunnelbana. Tunnelbanan är det trafikslag som förmår hantera stora mängder resenärer och en tunnelbanelösning som kopplar samman röd linje med gul linje ger stora regionala fördelar för resandet till Solna som är ett mycket viktigt arbetsplatscentrum i vårt län.

Stadsdelen Bergshamra har ett unikt bra läge med närhet till både Stockholms universitet och Stockholms innerstad med befintlig tunnelbana. En ny tunnelbana sträckning mot Solna station och Hagalund skulle dels knyta Bergshamra bättre till Solna – en koppling som länge varit bristfällig. Dels skulle Bergshamra som stadsdel få nya positiva förutsättningar för utveckling.

Vi vill ge Bergshamra bästa tänkbara framtidsförutsättningar, och då får vi glömma spårvagn och istället koncentrera oss på vad en ny tunnelbaneuppgång skulle kunna medföra för nya kvaliteter i stadsdelen i form av bostäder, företag och lokal service.

Arne Öberg (S), oppositionsråd, Solna
Sara Kukka-Salam (S), oppositionsråd, Solna

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-31 08:14