Budget 2013: Satsning på skola och förskola

Vårt budgetförslag för Solna år 2013 är nu färdigt. Det är en rätt tuff budget med välavvägda prioriteringar där kvalitet i utbildningen och skolan med kompetensförsörjning står i centrum. Även kulturen har fått fokus med öronmärkta pengar för kultur i förskolan.

Vårt motiv till en tuff budget är att hela landet nu upplever stora neddragningar och ökande arbetslöshet. Det är då viktigt att vi har en politik som är ansvarstagande och trovärdig. Vi behöver jobba än mer aktivt med att stimulera arbete och sysselsättning.

Här kan du läsa hela vår budget för 2013.

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-14 10:46