Därför avstår (S) från att rösta om markbyte vid Råstasjön

Den mark som var Solna stads insats i arenaprojektet går till stora delar inte att bebygga. Därför väljer nu de borgerliga som en gång drog in staden i denna affär att kompensera Råsta Holding med ny mark. (S) avstod från att delta i beslutet.

År 2007 beslutade kommunfullmäktige att staden skulle bli delägare i de bolag som skulle äga och driva Nationalarenan. Oppositionen (S, V och MP) var positiv till en arena, men inte till att staden genom delägande skulle riskera medborgarnas pengar.

I början av projektet lovade dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen att inte en skattekrona skulle offras i projektet.

I ett svar på en interpellation år 2008 från dåvarande oppositionsrådet Johanna Graf sägs att ”Det börjar bli tjatigt att (s) vägrar acceptera hur vår ekonomiska insats i projektet är utformad. Pengarna som staden lägger in skapas inom Arenastaden när marken exploateras”.

Förutom åtagandet att erbjuda mark värd ca 220 miljoner kronor hade staden vid den tidpunkten betalat drygt 32 miljoner kronor i form av projektkostnader. Därefter har staden vid flera tillfällen bidragit med kapitaltillskott och en obegränsad förlusttäckningsgaranti.

Nu  kan vi konstatera att den mark som var stadens insats till stora delar inte är lämplig att bebygga. Staden kompenserar därför Råsta Holding med mark i västra Huvudsta och vad gäller detta hänvisar vi till våra yttranden i ärende 8 vad gäller planuppdraget för del av fastigheten Huvudsta 3:1.

I aktieägaravtalet framgår att marken i det gamla industriområdet övertogs i befintligt skick. Huruvida staden verkligen är skyldig att kompensera övriga delägare för att det nu i efterhand visar sig att marken inte går att bebygga skulle säkert kunna bli en långdragen och kostsam juridisk process. De som en gång drog in staden i denna affär väljer att kompensera Råsta Holding med ny mark.

Vi har från början yrkat avslag på stadens delägararrangemang och avstår från att delta i detta beslut.

Arne Öberg, 2e vice ordförande i kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-13 11:21