Framtidsbudget 2014: Så vill vi utveckla Solna

Vårt budgetförslag för Solna år 2014 är inlämnat. Här ska jag kort bara berätta hur vi jobbat fram den och vad som är huvudpunkterna.

Årets budgetarbete har varit udda eftersom dagens uppenbart trötta majoritet på ett tidigt stadium inte redogjort för några politiska prioriteringar. Detta är knepigt inte bara för alla förtroendevalda utan även för alla förvaltningar som får jobba utan tydlig styrning. Detta till trots har vi i flera led försökt fånga in vad som är viktigt att satsa på i årets budget.

Vi lägger nu en budget med fokus på utbildning och arbete och den har en tydlig social dimension, dvs. med fokus på det kommunen har som främsta ansvarsområden i syfte att skapa bästa tänkbara förutsättningar. Vi gör våra prioriteringar inom förskolan och skolan. Vi tar tydliga steg mot att ha 3 anställda på 15 förskolebarn. Vi vill höja skolpengen i syfte att skapa en mer likvärdig skola genom att lägga åtgärder som har starkt stöd i forskningen för hur fler ska klara sina studier. Vi slår även ett tydligt slag för en skola i varje stadsdel.

Inom området jobb och företagande vill vi ta steg mot att ge alla rätt till sommarjobb i Solna samt att erbjuda alla på gymnasiet kunskap om företagande.

För att skapa mer ordning och reda i Solna tycker vi att det är centralt att bättre följa upp avtal och upphandlingar inom stadsbyggnadsförvaltningens område. Detta kommer leda till bättre stadsmiljö och vi kommer även att spara pengar.

Värt att peka är ytterligare fyra satsningar med tydligt socialt fokus:

  • En kvalitetshöjning av drogförebyggande åtgärder med föräldrastöd
  • Stimulera till friskvård och ett mer aktivt liv för äldre - då detta har mycket goda resultat
  • Vi vill ge fler tillgång till Kulturskolans verksamhet genom en avgiftsreducering
  • Samverkansavtal med föreningsliv och idéburna organisationer för en rikare välfärd i Solna

 

Arne Öberg, kommunalråd (S) i opposition

 

Läs hela budgeten

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-14 12:28