Bostadspolitiskt program (S) för Solna antaget

Nu finns ett socialdemokratiskt bostadspolitiskt program för Solna Det innehåller bland annat krav på 50 procent hyresrätter i bostadsbeståndet.

Solna är en viktig del av bostadsmarknaden och vi menar att det krävs beslut som minskar segregationen i länet, men då måste det till en aktiv bostadspolitik. Vi vill skapa ett Solna för alla där mångfald är ett framgångskoncept. För detta krävs bostäder för olika behov och ekonomiska förutsättningar. En god tillgång på bostäder främjar sysselsättningen, då det blir lättare att flytta dit arbetstillfällen finns. En bra mix av både upplåtelseformer och storlek på bostäderna minskar segregationen.

Stockholms stad växer nu med en tät och levande stadsmiljö utanför tullarna. De årliga byggplanerna för de kommande 20 åren i våra grannkommuner visar vart vi är på väg. Stockholm ska bygga runt 7000 bostäder per år och våra grannkommuner ligger runt 500-1000. Kommunerna närmast Stockholm bygger mer och kommuner med tunnelbana och kommuner där utbyggnad av tunnelbanan är planerad utmärker sig med större byggplaner.

I den regionala behovsbedömningen sägs att Solna bör bygga runt 800 nya bostäder per år. Samma volym per år återfinns även i Solnas nya översiktsplan. Det är en bra målsättning som gäller fram till år 2030. Det är ett åtagande som förpliktar och som kommer att påverka alla våra stadsdelar. För Solnas del innebär detta ca 12 000 fler bostäder.

Bostadspolitik är mycket mer än siffror. I "Att bygg och bo i Solna"  kan du läsa mer om den socialdemokratiska synen på bostadsbyggnation och stadsutveckling. 

 

Här kan du läsa hela programmet.

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-20 16:07