Partikongressen tog ny jobbagenda för Sverige

350 ombud för landets socialdemokrater samlades i Västerås runt framtidens jobb och framtidens folkrörelse. Arne Öberg och Faradj Koliev representerade socialdemokraterna i Solna.

Det finns nu en mycket bra jobbagenda för Sverige, som är klart läsvärd och ett bra underlag för oss att göra politik av här i Solna. Jobbagendan tar sin grund i tre viktiga delar för att skapa mer jobb. Det går ut på att investeringar för framtiden, en aktiv näringspolitik som skapar förutsättningar för nya jobb samt kunskapsreformer som gör att alla kan ta de nya jobben som växer fram.

Vi tog även ett generationslöfte till de unga. Det är ett löfte att vi ska investera i deras framtid.

Jobbagendan handlar om att:

  1. Öka investeringarna så att ny teknik utvecklas, produktivitetsutvecklingen ökar och att arbetsmarknadsregionerna förstoras.
  2. Fler förverkligade idéer - Vi vill skapa möjlighet för fler idéer att bli till varor, tjänster eller produktionssystem som når nya globala marknader och som kan ge en direkt utväxling i jobb i Sverige.
  3. Sluter rekryteringsgapet, dvs. vi vill ta tillvara på arbetslösas och nyanländas kompetens med ett reformerat utbildningssystem.

Jag passar på att nämna även två andra besluts om var viktiga. Dels togs ett beslut om en individualiserad föräldraförsäkring och åtgärder för att minska visstidsanställningarna.

Sist men inte minst har vi nu ett kongressbeslut om att vår medlemsavgift bli lika i hela landet – dvs. 20 kr per månad eller 240 kr på år.

 Arne Öberg 

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-01 10:16