(S) ansöker om byggnadsminnesförklaring av Rödingarna

Idag lämnar Socialdemokraterna i Ulriksdal, Frösunda och Västerjärva in en ansökan till Länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring av Rödingarna vid Ulriksdals station i enligt med lagen om kulturminnen.  Detta sker mot bakgrund att Solna stad själv har ansökt om rivninglov för två av Rödingarna för att bygga en vägramp för trafiken från Friends Arena.

 "När Solna stads högsta egna kulturmärkning inte skyddar värdefulla byggnader krävs det att Länsstyrelsen griper in. Därför lämnar vi in en ansökan om byggnadsminnesförklaring av Rödingarna" säger Martin Eliasson

 "Den borgerliga majoriteten i Solna sätter kortsiktiga ekonomiska intressen före miljö och historia när de vill riva Rödingarna. De är desperata över det trafikkaos som Friends arena skapat och är beredda att offra allt även Solnas historia för att bilarna ska komma fram. " säger Martin Eliasson

I den trafikutredning som låg till grund för planeringen av Friends Arena fanns det två förslag till korsning mellan Enköpingsvägen och Kolonnvägen. En ramplösning och en fyrvägskorsning i plan.

 "Det finns flera alternativ till rivning. det bästa vore att man bygger en fyrvägskorsning mellan Enköpingsvägen och Kolonnvägen och inte den föreslagna rampen, då skulle Rödingarna räddas och området skulle bli mer stadsmässigt." säger Martin Eliasson.

Enligt lagen om kulturminnen kan Länsstyrelsen direkt efter inkommen ansökan besluta om ett temporärt skydd som innebär att Rödingarna inte får rivas eller förvanskas medan de utreder frågan.

 "Vi vill också att Länsstyrelsen ska besluta att Rödingarna inte får rivas medan man utreder om husen ska få ett permanent skydd." säger Martin Eliasson.

Läs ansökan här

Ansökan inklusive samtliga bilagor

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-02 09:25